Blog

Verplicht aanbod oproepkrachten

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans ben je als werkgever verplicht om aan oproepkrachten die twaalf maanden volgens een oproepovereenkomst hebben gewerkt een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.

Lees meer over deze wetswijziging

Faillissementsgolf door Corona?
‘Ik vind het juist een teken van verantwoord ondernemerschap dat je aan de belangen van de schuldeisers denkt en de schade zoveel mogelijk beperkt.’
Lees meer

Informeer tijdig

Deze week heb ik een bericht gepost over het stoppen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De beëindiging moet een maand van tevoren kenbaar worden gemaakt aan de werknemer.

Lees meer
Werknemers meer dan arbeidsrecht
Tot april van dit jaar was ik algemeen directeur van ons familiebedrijf. Een installatiebedrijf met ongeveer 100 werknemers en een grote flexibele schil.
Lees meer

Disfunctionerende werknemer
Je werknemer functioneert niet en je wilt eigenlijk afscheid van hem nemen? Wees er dan op bedacht dat dit niet zomaar door de rechter wordt toegestaan.


Lees meer
Tips voor het gebruiken van de proeftijd
Wilt u gebruik maken van een proeftijd? Houd dan rekening met deze tips.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding
De afgelopen jaren waren werkgevers er niet happig op om de arbeidsovereenkomst van werknemers die meer dan 2 jaar ziek waren te beëindigen (slapend dienstverband).


Lees meer
Help! Mijn werknemer heeft een concurrentiebeding maar gaat toch bij de concurrent werken!

Dat is flink balen, en wat nu?

Lees meer