Blog

Wetswijziging WAB 2021

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans ben je als werkgever verplicht om aan oproepkrachten die twaalf maanden volgens een oproepovereenkomst hebb...

Aanzegbeding in arbeidsovereenkomst

Het gevaar van een aanzegbeding in de arbeidsovereenkomst Deze week heb ik een bericht gepost over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor be...

Tips proeftijd

Tips voor het gebruiken van de proeftijd 1. Zorg dat de proeftijd op papier staat, anders is het niet geldig (let op, dit kan ook in de cao al gerege...

Werknemers meer dan arbeidsrecht

Werknemers: meer dan arbeidsrecht Tot april van dit jaar was ik algemeen directeur van ons familiebedrijf. Een installatiebedrijf met ongeveer 100 we...

Failissementsgolf

Faillissementsgolf door Corona? ‘Ik vind het juist een teken van verantwoord ondernemerschap dat je aan de belangen van de schuldeisers denkt en de s...

Concurrentiebeding

Help! Mijn werknemer heeft een concurrentiebeding maar gaat toch bij de concurrent werken! Dat is flink balen, en wat nu? Vaak bevat het concurrenti...

Compensatie transitievergoeding

Compensatie Transitievergoeding De afgelopen jaren waren werkgevers er niet happig op om de arbeidsovereenkomst van werknemers die meer dan 2 jaar zi...

Disfunctionerende medewerker

Een disfunctionerende werknemer – wat moet je doen? Je werknemer functioneert niet en je wilt eigenlijk afscheid van hem nemen? Wees er dan op bedach...