Vier tips bij werkhervatting

13-04-2022

Vier tips bij werkhervatting na lang verzuim

  1. Veruit het belangrijkste: Zorg voor vertrouwen tussen leidinggevende en de medewerker die weer aan het werk gaat.
  2. Bespreek met de medewerker wat hij/zij zelf haalbaar zou vinden als hij/zij weer werkzaamheden gaat oppakken. Dit zorgt voor draagvlak en motivatie bij de medewerker.
  3. Zorg dat zijn terugkeer voorbereid is door bijvoorbeeld de werkplek weer in orde te hebben, eventueel met de nodige aanpassingen.
  4. Licht collega’s in. Vertel wat de beperkingen zijn, zodat ze begrijpen waarom er nog niet volledig gewerkt wordt. Zeg ook wat de medewerker wel weer kan en waar hij op ingezet kan worden.

Heb je te maken met lang verzuim en een re-integratietraject? Neem dan gerust contact op om te sparren over het proces en de begeleiding ervan.

0183 - 78 54 00

sandra@mm-a.nl