Zieke werknemer - verzuimbegeleiding

Een werknemer die langdurig ziek lijkt te blijven? Dan is het belangrijk goed te weten wat uw rechten en plichten zijn om te voorkomen dat de werknemer onnodig lang arbeidsongeschikt thuisblijft en u dus extra kosten maakt. Daarnaast is het belangrijk de re-integratieverplichtingen goed op te volgen om te voorkomen dat u de werknemer een jaar langer dient door te betalen. Dit is immers zonde van de kosten.

Ik zorg ervoor dat u weet wat uw plichten zijn, maar ook wat uw mogelijkheden zijn als uw werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Uiteraard kan ik ook namens u deze maatregelen inzetten. U kunt u dan verder inzetten voor de toekomst van uw bedrijf en ervaart geen negatieve energie meer door deze arbeidsongeschiktheid.

Verzuimbegeleiding

Ook kunt u mij inschakelen in de rol van casemanager (en dus niet in mijn rol als advocaat) om de verzuimbegeleiding bij u uit handen te nemen.

  • Ik fungeer als spin in het web en houd contact met alle partijen, zoals de Arbodienst, de bedrijfsarts, het UWV en de werknemer.
  • Ik controleer of alle partijen doen wat ze moeten doen om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen en om uw werknemer weer snel aan de slag te laten gaan.
  • Door mijn juridische achtergrond weet ik exact waar u rekening mee moet houden bij de re-integratie van uw werknemer.
  • Tot voor kort heb ik een bedrijf geleid met 100 werknemers, waardoor ik me goed kan verplaatsen in uw positie.
  • Indien de re-integratie niet slaagt, adviseer ik u over andere (juridische) mogelijkheden, zoals ontslag.
  • U hoeft niet naar mij toe te komen, ik kom naar u toe.
  • Als externe partij motiveer ik de werknemer om contact te blijven houden met werkgever en zodra dat weer enigszins kan (aangepaste) werkzaamheden te gaan verrichten. Oftewel, een voorspoedig herstel en duurzame terugkeer van de werknemer.

'Ik laat het nu over aan mijn leidinggevenden. Is dat niet goed?'

Dat hoeft zeker geen probleem te zijn zodra de leidinggevende alle kennis en kunde in huis heeft, en ook de tijd heeft om zijn werknemers te begeleiden. Echter, de ervaring leert dat leidinggevenden vaak niet alle kennis in huis hebben om een werknemer te begeleiden weer aan de gang te gaan. Laat staan dat zij de juridische kennis hebben om de re-integratie in goede banen te leiden. Los van de kennis en kunde heeft een leidinggevende vaak ook niet de tijd ervoor om de juiste begeleiding aan de werknemer te bieden.

'Ik heb een HR-afdeling die dit soort processen begeleidt. Is dat een probleem?'

Ook dit kan zeker wel werken. Ook hiervoor geldt dat dan wel alle kennis in huis moet zijn van deze complexe materie. Maar omdat elke werknemer met een langdurig verzuim uniek is, vereist dit gespecialiseerde expertise. Een HR-adviseur heeft meestal onvoldoende kennis voor een optimale begeleiding van deze complexe vorm van ziekteverzuim.

'De Arbo-dienst heeft al een casemanager in huis die deze dossiers behandelt. Dat kan toch ook?'

Dat is zeker een mogelijkheid. Wees er wel van bewust dat u als werkgever altijd verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van een werknemer. Het is dan verstandig om als casemanager ook de activiteiten van de Arbo-dienst goed te beoordelen. Indien uw Arbodienst ook de casemanager levert, loopt u het risico dat 'de slager zijn eigen vlees keurt'. Bovendien is het goed om na te gaan of uw casemanager een juridische achtergrond heeft, hetgeen van meerwaarde kan zijn gelet op de complexe wet- en regelgeving.

'Ik heb al een contract met een externe casemanager lang verzuim.'

Heel verstandig!