Niet voldoen aan re-integratieverplichtingen? Dat kost meer dan alleen een loonsanctie van het UWV

05-05-2022

Als werkgever ben je verplicht te voldoen aan de 'Wet Verbetering Poortwachter'. Vaak wordt dit overgelaten aan een arbodienst en bedrijfsarts.

Mochten deze partijen echter hun werk onvoldoende doen, dan ben je als werkgever zelf de sjaak. Ook al heb je een contract met de arbodienst, je blijft zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van je werknemer.

Nu kan het gevolg zijn dat er een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV (dus een jaar extra doorbetalen). Maar, het kan nog erger, de kantonrechter kan ook oordelen dat er sprake is van 'ernstig verwijtbaar handelen' als je je niet hebt gehouden aan de wettelijke verplichtingen.

Bij ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever zal aan de werknemer een 'billijke vergoeding' worden toegekend, en dit kan behoorlijk hoog oplopen. Denk daarnaast ook aan een veroordeling in de proceskosten.

Oftewel, neem de re-integratie van de werknemer serieus om later niet het deksel op je neus te krijgen.