Het vastleggen van sancties in een personeelsdossier

17-05-2022

Gisteren plaatste ik een post over het sanctioneren van medewerkers. Een van de tips was om alles, zoals de waarschuwingen, goed vast te leggen in een personeelsdossiers.

Zorg bij vastlegging van sancties er wel altijd voor dat er een zorgvuldig feitenonderzoek heeft plaatsgevonden naar de overtreding waar de sanctie voor is opgelegd. Pas ook wederhoor toe en leg de reactie van de werknemer vast in het dossier.

Doet u dat niet dan heeft u kans dat het dossier als onvoldoende wordt gezien bij de beoordeling van een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ook heeft een werknemer de mogelijkheid bij de kantonrechter te vorderen dat werkgever bepaalde gegevens uit het personeelsdossier verwijdert.