Let op: verplichte scholing komt altijd voor rekening van werkgever

19-04-2022

Vanaf 1 augustus 2022 wijzigt de regelgeving die betrekking heeft op het studiekostenbeding. Nederland moet dan namelijk de ‘Arbeidsvoorwaardenrichtlijn’ vanuit de EU in het Nederlandse rechtssysteem hebben geïmplementeerd. Een van de gevolgen van deze richtlijn is dat de regelgeving omtrent het studiekostenbeding wijzigt.

Kort gezegd: studiekostenbedingen die bepalen dat uw werknemer de kosten voor verplichte opleidingen moet terugbetalen zijn vanaf dat moment nietig. Nu kan er natuurlijk discussie ontstaan over de vraag of er sprake is van verplichte scholing.

Let op, als het gaat om niet verplichte scholing dan kan er nog steeds onder voorwaarden een studiekostenbeding worden overeengekomen.

NB: het gaat ook om studiekostenbedingen die al voor 1 augustus 2022 zijn overeengekomen. De bedingen zijn dus onmiddellijk nietig.

Ook belangrijk om te weten is dat alle kosten voor verplichte scholing in het geheel niet voor rekening van de werknemer mogen komen. De tijd die ook besteed wordt aan deze opleiding, wordt dan ook als arbeidstijd gezien. Daarvoor moet de werknemer dus gecompenseerd worden. Daarbij komt dat de scholing ook zoveel mogelijk moet plaatsvinden tijdens werktijd.

Als er sprake is van opleidingstijd die plaats heeft gevonden buiten de normale werktijden, dan moet je als werkgever voor die overuren minstens het wettelijk minumumloon betalen. Onder voorwaarden kunnen deze overuren ook gecompenseerd worden als ‘tijd-voor-tijd’.