Wetswijziging WAB 2021

09-12-2020

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans ben je als werkgever verplicht om aan oproepkrachten die twaalf maanden volgens een oproepovereenkomst hebben gewerkt een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.

Dit aanbod moet minimaal het gemiddelde aantal gewerkte uren in de vorige twaalf maanden zijn. De werkgever moet binnen een maand na die 12 maanden een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. De oproepkracht heeft na het aanbod ook een maand de tijd om het aanbod al dan niet te accepteren.

Maar wanneer gaat nu die vaste arbeidsomvang in? Met terugwerkende kracht vanaf het verloop van de twaalf maanden? Of op het moment dat de werknemer het aanbod heeft aanvaard? In de WAB was dit nog niet expliciet geregeld.

In de nieuwe wet is dit geregeld. De vaste arbeidsomvang moet ingaan uiterlijk op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken na de twaalf maanden waarover de gemiddelde arbeidsduur is berekend, tenzij de oproepkracht het aanbod niet accepteert.

Een voorbeeld ter illustratie:

Een oproepkracht werkt vanaf 1 januari 2022 op grond van een nul-urencontract. De werkgever moet in de maand januari 2023 een aanbod doen voor een vast aantal uren per periode. De oproepkracht heeft een maand de tijd dit aanbod te accepteren en doet dit ook. De berekende vaste arbeidsomvang gaat vervolgens uiterlijk op 1 maart 2023 in. Deze wetswijziging treedt op 1 juli 2021 in werking.

Let op, op dat moment is er dus geen sprake meer van een arbeidsovereenkomst op oproepbasis. Accepteert uw werknemer het aanbod niet, dan blijft het een oproepovereenkomst en moet u dus elke 12 maanden opnieuw een aanbod voor vaste arbeidsomvang doen.