Onderschat het traject van lang verzuim niet

11-04-2022

Onderschat een traject voor langdurig verzuim niet

Zodra een werknemer zich ziek meldt, weet u nog niet wat u te wachten staat. Is deze werknemer snel hersteld of is hij langer uit de roulatie? Na een paar weken krijgt u wel een vermoeden hoe de vlag erbij hangt. Indien het uitdraait op een langdurend verzuim krijgt u met een complex traject te maken.

Waarom is dit complex?

Allereerst krijgt u te maken met allerlei wettelijke verplichtingen waar u aan moet voldoen. Maar, dit geldt niet enkel voor u, ook uw medewerker dient zich aan bepaalde voorschriften te houden.

Ten tweede zal er bij een lang verzuim sprake zijn van diverse factoren die maken dat de werknemer lang verzuimt, vaak is dat meer dan enkel de medische beperking. Denk aan factoren in zowel de werk- als privé-situatie.

Ten derde krijgt u als werkgever te maken met verschillende partijen, zoals uzelf, de werknemer, de arbodienst, de bedrijfsarts, de casemanager, de huisarts, arbeidsdeskundigen, re-integratiedienstverleners etc…

Tot slot wordt dit een proces van re-integratie waarbij er diverse belanghebbenden zijn. Al deze belangen moeten bij elkaar worden gebracht om tot een goede re-integratie te kunnen komen.

Wat kan een casemanager bijdragen in dit verhaal? Een werkgever is verplicht om vanaf in ieder geval week 8 van het verzuim een casemanager in te schakelen. Eerder is sterk aan te raden, nu er al in een vroeg stadium actie ondernomen kan worden.

Een casemanager zorgt voor inzicht, overzicht, regie en coördinatie bij het verzuim met de juiste kennis van zaken. Dit geeft u rust en tijd om u bezig te houden met andere zaken.