Concurrentiebeding

17-11-2020

Help! Mijn werknemer heeft een concurrentiebeding maar gaat toch bij de concurrent werken!

Dat is flink balen, en wat nu?

Vaak bevat het concurrentiebeding een boete met een dwangsomregeling. Het hangt van het beding af of dit tevens een zgn. 'afkoop' inhoudt.

Wat kunt u als werkgever doen?
- Overleggen met werknemer voor een eventuele afkoop van het beding.
- Het vorderen van nakoming van het concurrentiebeding op straffe van een dwangsom.
- Naast nakoming is het ook mogelijk om schadevergoeding vorderen.

De rechter kan in een procedure besluiten het concurrentiebeding gedeeltelijk of geheel te vernietigen. Dat zal hij/zij doen als het beding te ruim is opgezet en het de werknemer teveel beperkt. Zo wordt een langere termijn dan twee jaar om deze reden geregeld door de rechter gematigd.

NB1: een concurrentiebeding mag slechts onder strenge voorwaarden in een tijdelijk contract worden opgenomen.

NB2: een concurrentiebeding is niet hetzelfde als een relatiebeding. Een relatiebeding is een verbod om voor bepaalde klanten van de werkgever te gaan werken.