Compensatie transitievergoeding

17-11-2020

Compensatie Transitievergoeding

De afgelopen jaren waren werkgevers er niet happig op om de arbeidsovereenkomst van werknemers die meer dan 2 jaar ziek waren te beëindigen (slapend dienstverband). Een reden daarvoor was dat de werkgever dan een transitievergoeding moest betalen aan de werknemer. Deze kosten konden weleens de pan uit rijzen.

Vanaf april 2020 geldt de Regeling Compensatie Transitievergoeding. Heeft u op of na 1 juli 2015 transitievergoedingen betaald voor werknemers met een zgn. slapend dienstverband? Dan komt u onder voorwaarden in aanmerking voor een compensatie vanuit de overheid.

Die voorwaarden zijn:
- de werknemer is na 104 weken arbeidsongeschiktheid ontslagen vanwege die ziekte, en
- de werknemer was op dat moment nog ziek,
- de werknemer had recht op de transitievergoeding, en
- de transitievergoeding is betaald.

De aanvraag voor compensatie moet bij het UWV (www.uwv.nl) worden ingediend. Let op, de aanvraag moet wel op tijd binnen zijn bij het UWV. Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet de aanvraag binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding worden gedaan.