Aanzegbeding in arbeidsovereenkomst

26-11-2020

Het gevaar van een aanzegbeding in de arbeidsovereenkomst

Deze week heb ik een bericht gepost over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De beëindiging moet een maand van tevoren kenbaar worden gemaakt aan de werknemer.

Regelmatig wordt dit ‘aanzegprobleem’ opgelost door het aanzeggen alvast in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dus, in de arbeidsovereenkomst staat dan zoiets vermeld:
‘Deze arbeidsovereenkomst wordt na het verstrijken van de duur niet verlengd en eindigt van rechtswege. Hiermee heeft de werkgever voldaan aan zijn aanzegverplichting.’

Je begeeft je op glad ijs! Mocht je na de arbeidsovereenkomst stilzwijgend toch doorgaan met deze werknemer, dan volgt er een vaste arbeidsovereenkomst! Immers, de arbeidsovereenkomst is van rechtswege geeindigd door die aanzegging in de arbeidsovereenkomst. Er komt dan zonder nadere afspraken te maken een nieuwe arbeidsovereenkomst. Het uitgangspunt is dan dat deze voor onbepaalde tijd geldt.

Oftewel, ga altijd voor jezelf na of je met de werknemer door wilt gaan. Zo ja, stel een nieuwe arbeidsovereenkomst op met de juiste voorwaarden. Zo nee, dan heb je de aanzegging alvast goed geregeld door het in de overeenkomst te zetten.