Hoe verkort u langdurig verzuim?

04-04-2022

Vindt u het verzuimtraject vaak ook zo lang duren? Wist u dat dat ook anders kan?

Indien uw werknemer zich ziek meldt, wacht u vast op de reactie van de arbodienst en bedrijfsarts voordat u overgaat tot actie. Maar, soms is het al duidelijk dat het een langdurig traject zou kunnen worden in verband met de aard van de medische beperking. Toch duurt het dan nog 6 weken voordat er een probleemanalyse ligt met bijbehorende doelstellingen. Zes kostbare weken waarin al aan doelstellingen gewerkt had kunnen worden door werkgever en werknemer.

Zowel een werkgever als werknemer willen meestal snel aan de slag met re-integratie, althans de gesprekken daartoe al voeren. Waarom wachten op de Arbodienst voor een probleemanalyse? Ik stel in de rol als casemanager al in een vroeg stadium een probleemanalyse op met doelstellingen voor werkgever en werknemer. Deze wordt later uiteraard naast de probleemanalyse van de Arbodienst gelegd.

Door snel actie te ondernemen als een werknemer zich voor vermoedelijk langere tijd ziek meldt kun je als werkgever een langdurig verzuim verkorten.

Voor meer informatie over verzuimbegeleiding mmverzuimbegeleiding.nl